Privacybeleid

Zoals op vele websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Brouwers Algemene Buigwerken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Informatieverzameling: uitsluitend voor gebruik door Brouwers Algemene Buigwerken

Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Brouwers Algemene Buigwerken zelf en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Gegevens verstrekt via online formulieren

Onze website maakt gebruik van verschillende online formulieren waarmee bezoekers bijvoorbeeld een offerte of algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door ons worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem, maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.